Loading...

Moon Office

Takmer všetky firmy používajú nejaký informačný systém, ale vo väčšine prípadov výrobcovia informačných systémov sa snažia pokryť požiadavky na funkcionality naprieč všetkými priemyselnými odvetviami čo má za dôsledok, že informačné systémy sú ťažkopádne, zastaralé, neprehľadné, používatelia z nich využívajú len nepatrnú časť ale firmy platia za tieto systémy veľké finančné prostriedky, častokrát v poplatkoch, za upgrade, moduly až po licencie na jednotlivého používateľa.

Prezentačný materiál PDF

Moon Office je inovatívny informačný systém, ktorý sa vie prispôsobiť konkrétnym potrebám každej firmy. Moon Office automaticky riadi procesy, vytvára množstvo úloh a druhov dokladov. Používaním systému vo Vašej firme odstránite chybovosť pracovníkov, veľa manuálnej agendy, dosiahnete vysokú efektivitu práce, kontrolu a informovanosť. Moon Office Vám uľahčí prácu, ušetrí čas, finančné prostriedky, ľudské zdroje a na používateľa nekladie takmer žiadne nároky s ním pracovať.

Moon Office prispôsobíme podľa Vašich požiadaviek na mieru.

Moduly


Ponuky

Automatické objednávky

Automatický príjem a výdaj tovaru, vratky, reklamácie

Automatické úlohy

Automaticky riadený sklad, skladová navigácia, systém reorganizácie skladových pozícií

Automatické rezervácie, limitné množstvá, saldo, rozlišovanie doby expirácie tovarov

Elektronická inventúra

Logistika

Adresár

CRM

Nákup

Inteligentný prenájom náradia

Výhody


  • - efektivita práce
  • - komplexná a konkrétna informovanosť pracovníkov, notifikácie
  • - eliminovanie chýb ľudského faktora
  • - úspory ľudských zdrojov, časové a finančné úspory
  • - prispôsobenie informačného systému podľa požiadaviek zákazníka „Moon Office na mieru“
  • - žiadne poplatky za personálne licencie a „upgrade“
  • - možnosť prepojenia s iným informačným systémom
  • - dostupnosť systému v mobilných zariadeniach
  • - menšie hardvérové zaťaženie, API, B2B
Top