Loading...

Moon Purchase management

(Ausportal.eu)

Organizácie vynakladajú veľkú časť svojich finančných prostriedkov na obstaranie komodít, technológií, tovarov alebo služieb. Napriek tomu je zapojenie technológií do riadenia nákupu neúčinné. Väčšina existujúcich systémov je účinná až pri vytváraní objednávok, keď proces výberu skončí. Preto sa podniky musia zaoberať obstarávaním s použitím komplikovaných / zastaraných metód (kombinovaním technológií / alebo robiť veľa manuálnych úkonov), čo vedie k neefektívnosti a obmedzenej transparentnosti procesu, čo vedie k finančným stratám.

Moon Purchase management je moderné technologické riešenie zamerané na veľké priemyselné organizácie, ktoré integruje, zefektívňuje a automatizuje obstarávacie procesy od vzniknutej internej požiadavky na nákup prostredníctvom cenových ponúk od potenciálnych dodávateľov až po vyhodnotenie ponúk, výber najvhodnejších dodávateľov založených na ekonomických aj kvalitatívnych kritériách až po finálne schválenie kompetentnými orgánmi. Pomáha organizáciám zefektívniť a ztransparentniť obstarávanie, obmedziť chyby alebo potenciálnu korupciu a dosiahnuť výrazné hospodárske zisky vďaka úsporám v samotnom obstarávacom procese, lepším cenám a zvýšeniu operačnej flexibility.

Kľúčové vlastnosti
 • Jasnosť a transparentnosť
 • Úspory zdrojov, efektívnejší nákup, nižšie / flexibilné zásoby
 • 100% nahraditeľnosť v prípade, že nákupca nie je k dispozícii alebo odíde zo spoločnosťi
 • História, projekty, databázy, každé výberové konanie dostupné ako šablóna, LeadBuyer
 • Obmedzenie chýb vo výberových konaniach a ich nastavenie
 • Úrovne používateľov založené na autorizácii personálu, kontrole
 • Noví dodávatelia pre používateľov prostredníctvom databáz a rozšírené možnosti profilu zvýšujúce dôveryhodnosť dodávateľa vďaka hodnoteniu a histórii
 • Intuitívne vyhľadávanie; automatické notifikácie; automatické kurzy mien, úrovne DPH, časové pásma; Import / export programu Excel / PDF; jazykové mutácie
 • Kontrola integrity - moderný algoritmus kontroluje vybrané aspekty výberových konaní
 • Okrem kvantitatívnych / ekonomických kritérií je možné stanoviť množstvo kvalitatívnych kritérií (dôveryhodnosť / história dodávateľa, dodacie podmienky: čas, flexibilita atď., Kvalita: materiály, postupy / normy kontroly kvality atď., Krajina výroby alebo životné prostredie: odporučiť najvhodnejší spôsob nákupu s najmenej škodlivým environmentálnym faktorom, ktorý odráža také kritériá ako doprava, lokácia tovaru, pôvod tovaru, technologická náročnosť výroby, prítomnosť škodlivých látok, spotreba prírodných zdrojov, fosílne palivá a nebezpečné látky, ktoré môžu byť produkované pri výrobe)
 • Integrácia s inými informačnými systémami prostredníctvom rozhrania API dokáže plne automatizovať proces nastavovania požiadaviek alebo všetkých postupov výberu
 • Žiadna ďalšia záťaž na strane dodávateľov (zvyčajne je pre dodávateľov ešte jednoduchšie používať systém vďaka dostupnosti histórie výberových konaní so zákazníkom, možnosť upraviť ponuku až do termínu výberového konania, atď. .)
 • Moon Purchase management je užívateľsky príjemný a nevyžaduje špeciálny hardvér ani softvér. Všetko, čo potrebuje, je štandardné a stabilné internetové pripojenie. Môže byť použitý na akomkoľvek zariadení - počítači, notebooku, tablete alebo smartfóne, a funguje vo všetkých druhoch operačných systémov
 • Vysoká dostupnosť - služba je zaručená 24 hodín 7 dní v týždni spolu s multi-užívateľským manuálom

Hlavné benefity (zisky)


Úspory procesov

časové úspory a úspory ľudských zdrojov, keďže technológia integruje, zjednodušuje a automatizuje obstarávacie procesy

Nákupné úspory

účinnejší spôsob riešenia dodávateľov môže ušetriť v priemere až 15% výdavkov na obstarávanie

Zisky zo zvýšenej prevádzkovej efektívnosti

skrátenie procesu obstarávania prispeje k umožneniu / zlepšeniu logistiky just-in-time (úspora nákladov na zásoby a zvýšenie flexibility výroby)

Moon Purchase management
(Ausportal.eu)

Prihlásiť Registrácia
Top