Loading...

Partner Slovak TelekomTelekom je popredným slovenským telekomunikačným operátorom. Pod záštitou značky Telekom poskytuje telekomunikačné služby jednotlivcom, domácnostiam a podnikom.

Jednou zo služieb ponúkaných spoločnosťou Telekom je obchod s aplikáciami (aplikacnyobchod.sk), ktorý poskytuje riešenia pre podnikanie. Obchod s aplikáciami je zdrojom aplikácií a služieb a ideálnym miestom pre vývojárov aby mohli konkurovať väčším spoločnostiam hlavne vďaka rôznym ponúkaným riešeniam. Cieľom obchodu je pokryť všetky možné IT potreby organizácií - komunikačné nástroje, softvér produktivity, konzultačné služby alebo správu hardvéru. Obchod ponúka katalóg schválených vysokokvalitných aplikácií a predáva ich v Slovenskej republike, Českej republike, Poľsku, Maďarsku, Rakúsku, Nemecku, Chorvátsku, Rumunsku a Grécku.

V roku 2017 spoločnosť MoonLab s.r.o. vstúpila do rokovaní so spoločnosťou Slovak Telekom a.s., ktorých výsledkom bola dohoda o dodávke a predaji aplikácie Moon Purchase Management prostredníctvom obchodného tímu a aplikačného obchodu spoločnosti Slovak Telekom a.s. Zmluva bola podpísaná v decembri 2018.

Top